Lidt om Planeta

"Planeta" blev oprindeligt opbygget med henblik på fremstilling af produktionsværktøjer indenfor plastforme, snit- og  stanseværktøj samt fremstilling af specialmaskiner, men siden 1973 har vi mere og mere koncentreret os om sprøjtestøbning af tekniske plastemner.

"Planeta" har gennem årene udviklet produktionsudstyret til at køre 24 timer i døgnet, hvilket giver en stor kapacitet på værktøjerne og små omkostninger, da der kun er personale på i ca. 12 timer i døgnet. Der er satset meget på rationalisering af produktionen med CNC-robotter, pneumatiske robotter, centralt styret materialetransportanlæg m.m., og der satses fortsat på en øget anvendelse af CNC-robotter til de største og mest arbejdskrævende produktioner.

Firmaet har eget maskinværksted til mindre reparationer, formændringer og opbygning af specialmaskiner. "Planeta" har ofte været involveret i emnekonstruktion og udformning, hvor vi bistår med ideer, tegningsoplæg, prototyper og igangsætning af produktionsværktøjer. Endvidere bistår vi vores kunder med konstruktion af testapparatur, produktionsmodning og kvalitetsstyring.

Hejrevang 16.